Mẹ và Bé Shop Uncategorized Không ai mang lại niềm vui cho mình thì mình tự tạo vậy

Không ai mang lại niềm vui cho mình thì mình tự tạo vậy

7 Comments


1 1 1 1 1  
Không ai mang lại niềm vui cho mình thì mình tự tạo vậy!
—————-
P/s: Người yêu ko có nhưng em gái xém ruột thì phải có vài đứa, để khi buồn còn có đứa an ủi! ^^

7 thoughts on “Không ai mang lại niềm vui cho mình thì mình tự tạo vậy”

  1. Anonymous says:
    1. Anonymous says:
    2. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
  3. Anonymous says:
  4. Anonymous says:
  5. Anonymous says:

Comments are closed.