Mẹ và Bé Shop Uncategorized Khi một người không phải là một người có quá nhiều thời gian rãnh rỗi

Khi một người không phải là một người có quá nhiều thời gian rãnh rỗi

15 Comments

Khi một người không phải là một người có quá nhiều thời gian rãnh rỗi, thậm chí rất bận, nhưng họ vẫn dành ra được thời gian để quan tâm bạn…có nghĩa bạn thật sự là một người đang rất quan trọng với họ và hãy trân trọng điều đó! 🙂

15 thoughts on “Khi một người không phải là một người có quá nhiều thời gian rãnh rỗi”

 1. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
 2. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
  3. Anonymous says:
 3. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
 4. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
 5. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:

Comments are closed.