Mẹ và Bé Shop Uncategorized Khi con người ta lớn lên và trưởng thành

Khi con người ta lớn lên và trưởng thành

5 Comments

Khi con người ta lớn lên và trưởng thành…sẽ có rất nhiều điều chi phối cuộc sống của họ…hỉ, nộ, ái, ố…cơm, áo, gạo, tiền…ăn, ở, ngủ, nghỉ…bất cứ điều gì cũng có thể làm bạn gục ngã…quan trọng là từ những gục ngã bạn sẽ đứng lên như thế nào…!

5 thoughts on “Khi con người ta lớn lên và trưởng thành”

  1. Anonymous says:
    1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
  3. Anonymous says:
  4. Anonymous says:

Comments are closed.