Mẹ và Bé Shop Uncategorized Khi 2 con người quá mạnh mẽ

Khi 2 con người quá mạnh mẽ

12 Comments

Khi 2 con người quá mạnh mẽ, quá tự lập, suy nghĩ quá chính chắn…thoạt nhìn rất tương đồng nhau, rất giống nhau, rất hợp nhau…nhưng thực chất không phải vậy, đôi khi đó lại là một rào cản vô hình ngăn cách họ khó có thể đến với nhau…!

12 thoughts on “Khi 2 con người quá mạnh mẽ”

 1. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
 2. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
  3. Anonymous says:
  4. Anonymous says:
  5. Anonymous says:
 3. Anonymous says:
 4. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:

Comments are closed.