Mẹ và Bé Shop Uncategorized Huhu sắp được nói chuyện với chú qua viber

Huhu sắp được nói chuyện với chú qua viber

5 Comments

Huhu sắp được nói chuyện với chú qua viber. Xúc động quá. Anh ở VTV bảo đợi chú í ăn xong rồi nói, chú í già rồi, ăn chậm. Mình bảo ăn rồi có sức nói, mà ăn chậm no lâu, anh cũng nên ăn chậm. Anh ấy bảo món hôm nay cay lắm, anh cũng không ăn vội được.
Huhu, túm lại thì vẫn xúc động quá.
See Translation

5 thoughts on “Huhu sắp được nói chuyện với chú qua viber”

    1. Hong Vy Lai says:
  1. Hong Vy Lai says:

Comments are closed.