Mẹ và Bé Shop Uncategorized Huế tối chủ nhật ( 18/06/2017 ) ở nhà một mình

Huế tối chủ nhật ( 18/06/2017 ) ở nhà một mình

4 Comments

Huế tối chủ nhật ( 18/06/2017 ) ở nhà một mình – uống cafe , trà lá , lên Facebook , thư giãn lành mạnh ! Cầu đừng có ai gây gỗ , mè nheo, ghen tuông… Đời tui ” khổ ” nhiều rồi ! Kiếm bạn gái để lấy làm vợ cũng khổ , không có vợ về già cũng khổ – bệnh tật không người chăm sóc ! 46 tuổi rồi ! Định đi tu thì chùa Việt Nam ngày nay đầy cả sư hổ mang ! Tới đâu hay đó – biết làm sao bây giờ ? Lo nghĩ nhiều cũng chưa thoát được cõi trần gian lắm chuyện này ! Đức Phật nói quá đúng – đời là bể khổ ! Ngài còn nói :” Còn cầu cạnh là còn khổ não ” ! Ảnh PXQ 06/2017
See Translation

4 thoughts on “Huế tối chủ nhật ( 18/06/2017 ) ở nhà một mình”

  1. Hoàng Thị Mỹ Hạnh says:
    1. Pham Xuan Quang says:
  2. Maryann Truong says:
    1. Pham Xuan Quang says:

Comments are closed.