Hứa làm gì

0 Comment

Hứa làm gì? Cam kết làm gì khi mà không thực hiện được, khi mà hứa chỉ là “để đấy”, để tước đi lòng tin của người khác chỉ vì những “vi phạm” đó, chỉ làm cho người khác buồn, thất vọng và tổn thương.
Ai có thể tắm 2 lần trên một dòng sông? ai có thể tin mãi một điều mơ hồ?
Một điều dù rất nhỏ nhưng có thể làm tổn thương một niềm tin lớn, một tình cảm lớn… Feeling so sad! Total disappointed!