Mẹ và Bé Shop Uncategorized “Hồn khoắc khoải

“Hồn khoắc khoải

25 Comments

“Hồn khoắc khoải, Trăng rằm rao bán
Lòng đơn cô như áng phù vân
Thương thân, phận bạc phong trần
Suy tư , tình nghĩa …hương ngần thoáng bay….”
Vâng !!!! Ngày 8/3 phụ nữ văn minh chẳng bao giờ thèm đợi quà !!!
Ờ mà đàn bà khi đã “dám say ” thì cũng dám “nát bét” ….!!! Chẳng can nổi đâu..???!!!

25 thoughts on ““Hồn khoắc khoải”

 1. Minh Hằng Nguyễn says:
  1. Ngựa Bất Kham says:
 2. Minh Hằng Nguyễn says:
  1. Kiều Anh says:
 3. Minh Hằng Nguyễn says:
 4. Minh Hằng Nguyễn says:
  1. Lạc Thành Nhím says:
 5. Đinh Vạn Minh says:
 6. Minh Hằng Nguyễn says:
  1. Làng Già says:
 7. Đinh Vạn Minh says:
 8. Minh Hằng Nguyễn says:
 9. Làng Già says:
 10. Minh Hằng Nguyễn says:
  1. Hương Kỳ Lưu says:
 11. Lê Hồng Giang says:
  1. Minh Hằng Nguyễn says:
 12. Lê Vân Dung says:
  1. Minh Hằng Nguyễn says:
 13. Lê Vân Dung says:
 14. Hạnh Cù says:
  1. Minh Hằng Nguyễn says:
 15. Minh Hằng Nguyễn says:
  1. Hạnh Cù says:
 16. Hạnh Cù says:

Comments are closed.