Mẹ và Bé Shop Uncategorized Hôm nay lại có một người lạ lại gần hỏi An “Chị có phải diễn viên Minh Thư không

Hôm nay lại có một người lạ lại gần hỏi An “Chị có phải diễn viên Minh Thư không

46 Comments


1  
Hôm nay lại có một người lạ lại gần hỏi An “Chị có phải diễn viên Minh Thư không…?”, và vẫn một câu trả lời dành cho người thứ 1001 này rằng “Hihi…người giống người thôi…”…
(Bộ giống lắm sao ta???)

46 thoughts on “Hôm nay lại có một người lạ lại gần hỏi An “Chị có phải diễn viên Minh Thư không”

 1. Anonymous says:
 2. Anonymous says:
 3. Anonymous says:
 4. Anonymous says:
 5. Anonymous says:
 6. Anonymous says:
 7. Anonymous says:
 8. Anonymous says:
 9. Anonymous says:
 10. Anonymous says:
 11. Anonymous says:
 12. Anonymous says:
 13. Anonymous says:
 14. Anonymous says:
 15. Anonymous says:
 16. Anonymous says:
 17. Anonymous says:
 18. Anonymous says:
 19. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
 20. Anonymous says:
 21. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
 22. Anonymous says:
 23. Anonymous says:
 24. Anonymous says:
 25. Anonymous says:
 26. Anonymous says:
 27. Anonymous says:
 28. Anonymous says:
 29. Anonymous says:
 30. Anonymous says:
 31. Anonymous says:

Comments are closed.