Mẹ và Bé Shop Uncategorized Hôm nay hai đứa xách nhau đi quay quảng cáo gia đình

Hôm nay hai đứa xách nhau đi quay quảng cáo gia đình

43 Comments


1 1 1 1  
Hôm nay hai đứa xách nhau đi quay quảng cáo gia đình! Tự dưng có thêm hai đứa con xinh ơi là xinh ngoan ơi là ngoan!!! Lại làm việc với ekip siêu dễ thương nữa! Thiết nghĩ từ nay về sau mình cứ phải tiếp tục đồng hành với nhau thôi chị Lê Như và anh Nguyen Huu Dung à!!!!

43 thoughts on “Hôm nay hai đứa xách nhau đi quay quảng cáo gia đình”

Comments are closed.