Mẹ và Bé Shop Uncategorized Hôm nay được đi sở thú

Hôm nay được đi sở thú

10 Comments


1 1 1 1 1  
Hôm nay được đi sở thú… thấy thú đẹp quá mợi. Như lạc vào rừng dị đó chời ơi… chời ơi…
mai em nó khai trương quán rồi mà giờ này em nó còn thong thả đi xem thú nè. Ngày mai có ai đến với em nó hông ta?

10 thoughts on “Hôm nay được đi sở thú”

  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
  3. Anonymous says:
  4. Anonymous says:
  5. Anonymous says:
  6. Anonymous says:
  7. Anonymous says:
  8. Anonymous says:
  9. Anonymous says:
  10. Anonymous says:

Comments are closed.