Mẹ và Bé Shop Uncategorized Hôm nay các em học viên bắt đầu áp dụng những bài lý thuyết để thực hành những bài tập tại lớp để làm quen dần với cảm giác khi bước vào nhân vật trong những hành động đơn giản nhất trong một tình huống nhỏ nhỏ nhất

Hôm nay các em học viên bắt đầu áp dụng những bài lý thuyết để thực hành những bài tập tại lớp để làm quen dần với cảm giác khi bước vào nhân vật trong những hành động đơn giản nhất trong một tình huống nhỏ nhỏ nhất

2 Comments


1 1 1 1 1  
Hôm nay các em học viên bắt đầu áp dụng những bài lý thuyết để thực hành những bài tập tại lớp để làm quen dần với cảm giác khi bước vào nhân vật trong những hành động đơn giản nhất trong một tình huống nhỏ nhỏ nhất.
Saigon 17/04/17

2 thoughts on “Hôm nay các em học viên bắt đầu áp dụng những bài lý thuyết để thực hành những bài tập tại lớp để làm quen dần với cảm giác khi bước vào nhân vật trong những hành động đơn giản nhất trong một tình huống nhỏ nhỏ nhất”

Comments are closed.