Mẹ và Bé Shop Uncategorized Hồi xưa tụi bây cắt mái ngơ giờ t cắt mái ngố nè Hương Vị Miền Quê Nguyễn Ngân Giang

Hồi xưa tụi bây cắt mái ngơ giờ t cắt mái ngố nè Hương Vị Miền Quê Nguyễn Ngân Giang

8 Comments

Hồi xưa tụi bây cắt mái ngơ giờ t cắt mái ngố nè Hương Vị Miền Quê Nguyễn Ngân Giang .
Lâu quá k thấy con Giang lên sóng k biết nó còn sống k?
_Chính thức công bố:nay t đc thả tù,đứa nào lên thăm tao,tao dắt đi coi phim!
Hic hic…tủi thân tao lắm!
See Translation

8 thoughts on “Hồi xưa tụi bây cắt mái ngơ giờ t cắt mái ngố nè Hương Vị Miền Quê Nguyễn Ngân Giang”

  1. Nguyễn Tấn Vàng says:
    1. ThuyAi Tran says:
  2. Hương Vị Miền Quê says:
    1. ThuyAi Tran says:
  3. Hương Vị Miền Quê says:
  4. ThuyAi Tran says:
  5. Hương Vị Miền Quê says:
  6. ThuyAi Tran says:

Comments are closed.