Mẹ và Bé Shop Uncategorized Hỡi công dân Việt Nam kia

Hỡi công dân Việt Nam kia

37 Comments


1  
Hỡi công dân Việt Nam kia, cô đã gây bao rắc rối cho tôi mỗi khi đi làm giấy tờ, ngân hàng, đặc biệt là xuất nhập cảnh…
Tôi thường xuyên bị ng ta liếc xéo, nghi ngờ thân phận, thậm chí so sánh từng con mắt, cái mũi cái miệng. Mới bị xong, may là nó giống, chỉ khác cái nọng!
Tôi nói nhé, 1 là cô hãy tự bự ra cho giống tôi, 2 là tôi phải hút mỡ nọng cho giống cô. Cô thật là phiền phức!

37 thoughts on “Hỡi công dân Việt Nam kia”

  1. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
  3. Anonymous says:
 1. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
 2. Anonymous says:
 3. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
 4. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
  3. Anonymous says:
 5. Anonymous says:
 6. Anonymous says:

Comments are closed.