Hãy

0 Comment


1  
Hãy….cứ….đi về nơi xa đó…nhưng đừng đi quá xa vời…để tôi được dõi theo người!!!
—————————
Photo by Nguyễn Nhân