Mẹ và Bé Shop Uncategorized “Hãy đi đên tận cùng con đường mà bạn đã chọn

“Hãy đi đên tận cùng con đường mà bạn đã chọn

0 Comment

“Hãy đi đên tận cùng con đường mà bạn đã chọn. Nêu không, mãi mãi sẽ là kẻ thất bại. Dù trên con đường đó, bạn sẽ gặp toàn chông gai.
Người ta có thể chọn cuộc sống an nhàn, nhưng một khi bạn đã chọn, hãy bước đi…”
———st———–