Mẹ và Bé Shop Uncategorized Hạnh phúc sẽ đến lúc đủ yêu thương

Hạnh phúc sẽ đến lúc đủ yêu thương

0 Comments


1  
Hạnh phúc sẽ đến lúc đủ yêu thương, đủ gió mây sẽ bay, có nắng hoa sẽ thắm! Ánh sáng sẽ dẫn lối ta đi, yêu thương sẽ chỉ dành cho ai sống chân thành…!!!
Vì đường đời trăm lối phía trước, đôi chân ta có khi phân vân, có khi ngỡ như lạc vào trong cõi u mê…

1 thought on “Hạnh phúc sẽ đến lúc đủ yêu thương”

  1. Anonymous says:

Comments are closed.