Mẹ và Bé Shop Uncategorized Hạn cuối năm

Hạn cuối năm

0 Comment

Hạn cuối năm-cứ coi là vậy!
Đúng là, không ai có thể gây ra sự tổn thương, đau xót, tức giận, căm phẫn nhiều như chính người thân ruột thịt.
Uất, ức, bất lực!
Chưa tết năm nào tồi tệ như năm nay!
Năm sau? Nhiều năm sau nữa? Sẽ ra sao???