Mẹ và Bé Shop Uncategorized Giờ Mon mở một quán cafe đồng thời là sân khấu kịch

Giờ Mon mở một quán cafe đồng thời là sân khấu kịch

23 Comments

Giờ Mon mở một quán cafe đồng thời là sân khấu kịch ,ca nhạc hàng tuần ở Bến Tre ….
Nhầm đem kịch nói về quê hương , cũng như giao lưu gặp gỡ các ca sĩ với khán giả tỉnh nhà ….
Mấy anh chị em bạn bè Bến Tre hô hào cho Mon cái động lực nào ….

23 thoughts on “Giờ Mon mở một quán cafe đồng thời là sân khấu kịch”

 1. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
 2. Anonymous says:
 3. Anonymous says:
 4. Anonymous says:
 5. Anonymous says:
 6. Anonymous says:
 7. Anonymous says:
 8. Anonymous says:
 9. Anonymous says:
 10. Anonymous says:
 11. Anonymous says:
 12. Anonymous says:
 13. Anonymous says:
 14. Anonymous says:
 15. Anonymous says:
 16. Anonymous says:
 17. Anonymous says:
 18. Anonymous says:
 19. Anonymous says:
 20. Anonymous says:
 21. Anonymous says:
 22. Anonymous says:

Comments are closed.