Mẹ và Bé Shop Uncategorized Gặp gỡ nhà toán học Hoàng Xuân Phú

Gặp gỡ nhà toán học Hoàng Xuân Phú

17 Comments

Gặp gỡ nhà toán học Hoàng Xuân Phú, bàn về toán và đời. Tôi vẫn nói vừa đùa vừa thật, nếu không là luật sư, tôi có thể là nhà toán học và có thể chỉ kém nổi tiếng một chút so với mấy nhà toán học hàng đầu Việt nam, trong đó có giáo sư viện sỹ Hoàng Xuân Phú!
Một điều thú vị, nhà toán học HXP mấy năm gần đây viết khá nhiều bài xuất sắc về hiến pháp và luật, khiến những nhà luật học đều trầm trồ!

17 thoughts on “Gặp gỡ nhà toán học Hoàng Xuân Phú”

 1. Mai Huong Le says:
  1. Vu Hai Tran says:
 2. Mai Huong Le says:
 3. Ls Lê Hòa says:
  1. Vu Hai Tran says:
 4. Đại Việt says:
  1. Vu Hai Tran says:
 5. Đại Việt says:
 6. Ls Lê Hòa says:
 7. Truong Giang says:
 8. Le Xuan Truong says:
 9. Mai Huong Le says:
 10. Hoàng Ngọc says:
 11. Hồ Quang Thắng says:
 12. Trần Mỹ says:
 13. Vu Hai Tran says:
 14. Hồ Quang Thắng says:

Comments are closed.