Mẹ và Bé Shop Uncategorized Gặp được đúng người

Gặp được đúng người

3 Comments

Gặp được đúng người, đúng thời điểm, đúng nơi là phúc lớn.
Hoàn thành chỉ tiêu dọn nhà, tổng kết năm sớm, bắt đầu năm mới sớm.
Nhà năm nay đã có hoa cỏ, tươm tất gọn gàng. Ngồi hóng người say xưa thôi cũng thấy sướng.
Vậy thôi.Năm mới mọi sự an nhiên.

3 thoughts on “Gặp được đúng người”

    1. Huy Nhat Thai says:

Comments are closed.