Mẹ và Bé Shop Uncategorized Gặp đứa bạn “shit”

Gặp đứa bạn “shit”

4 Comments

Gặp đứa bạn “shit”… Tỷ năm mới hẹn hò được một ngày. Nói chuyện với bạn thấy yên bình lạ.
Chớp mắt mà đã chục năm trôi qua chứ ít gì? Thèm được như ngày xưa quá bạn nó ạ. Nằm thủ thỉ bên nhau nói bao nhiêu chuyện…
Hang Nga Nguyen

4 thoughts on “Gặp đứa bạn “shit””

    1. thảo phương says:
  1. thảo phương says:

Comments are closed.