Mẹ và Bé Shop Uncategorized Đừng rời xa tôi

Đừng rời xa tôi

11 Comments

1 1  
Đừng rời xa tôi…vì tôi lỡ yêu người mất rồi!
Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu…hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người!!!

11 thoughts on “Đừng rời xa tôi”

 1. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
  3. Anonymous says:
  4. Anonymous says:
  5. Anonymous says:
 2. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
  3. Anonymous says:
 3. Anonymous says:

Comments are closed.