Mẹ và Bé Shop Uncategorized Đừng cố sống lành hay gắng sống dữ

Đừng cố sống lành hay gắng sống dữ

10 Comments

Đừng cố sống lành hay gắng sống dữ
Đừng ép mình hung tợn hay buộc mình phải vị tha
Dữ quá bảo ác , hiền quá hoá ngu
Cứ sống đơn giản
Ai đối mình sao mình xử lại vậy …
Đã yêu thì nhiệt tình vào , còn trả thù cũng chớ nương tay …..
SỐNG -Mon

10 thoughts on “Đừng cố sống lành hay gắng sống dữ”

Comments are closed.