Dù bận rộn

6 Comments

Dù bận rộn, dù mệt mỏi thế nào…chỉ cần yêu thật lòng…thì sẽ có thời gian dành cho nhau, đường xa sẽ thành gần, nỗi nhớ sẽ trở nên bất tận…! —–> :)))

6 thoughts on “Dù bận rộn”

  1. Anonymous says:
    1. Anonymous says:
    2. Anonymous says:
    3. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
    1. Anonymous says:

Comments are closed.