Mẹ và Bé Shop Uncategorized Đối với đàn ông có quyền lực

Đối với đàn ông có quyền lực

0 Comment

Đối với đàn ông có quyền lực, coi trọng quyền lực mà nói, muốn có tấm chân tình của họ thì không thể chỉ một chiều, chỉ có phụng hiến và hy sinh là được ..
” Cách tốt nhất là dốc sức đứng cùng đẳng cấp với họ. Người có tư thế cúi đầu mãi mãi sẽ không có được sự tôn trọng của đàn ông chứ đừng nói là chân tình “. “”Sleep “” Đi ngủ đây