Mẹ và Bé Shop Uncategorized Đôi khi tôi chặn Zalo của bạn không phải là tôi không thích bạn

Đôi khi tôi chặn Zalo của bạn không phải là tôi không thích bạn

2 Comments

Đôi khi tôi chặn Zalo của bạn không phải là tôi không thích bạn, mà chỉ là vì tôi không muốn bạn nhìn thấy những lúc tôi có tâm trạng….để rồi lại buồn và suy nghĩ nhiều cho tôi… Vì nơi đó cũng giống như “quyển nhật ký” của tôi…

2 thoughts on “Đôi khi tôi chặn Zalo của bạn không phải là tôi không thích bạn”

  1. Anonymous says:

Comments are closed.