Mẹ và Bé Shop Uncategorized Đoạn trường sổ đỏ từ Bắc chí Nam

Đoạn trường sổ đỏ từ Bắc chí Nam

4 Comments

Đoạn trường sổ đỏ từ Bắc chí Nam
Trong bài có chuyện nhà Ban Mai Bui
Le Thanh Thanh Hà Lê
“Sỏ đỏ” là giấy chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp của công dân, phải được tôn trọng tuyệt đối. Thử hỏi bất kỳ một người dân nào có nhà được cấp “sổ đỏ” rồi bị người khác tháo dỡ như vậy mà không được cơ quan pháp luật bảo vệ, sau khi sự việc xảy ra cơ quan Công an và Viện Kiểm sát bảo chỉ là tranh chấp dân sự, người dân phải tự giải quyết thì niềm tin vào công lý, vào cơ quan pháp luật ở đâu?

4 thoughts on “Đoạn trường sổ đỏ từ Bắc chí Nam”

  1. Tuân Hoàng says:
    1. Nguyễn Văn Minh says:
  2. Tuân Hoàng says:
  3. Tuân Hoàng says:

Comments are closed.