Mẹ và Bé Shop Uncategorized Đi về đâu cũng là thế

Đi về đâu cũng là thế

2 Comments


1  
Đi về đâu cũng là thế…buồn kia còn trong dáng ngồi…!
Về thôi, về với yêu thương, nhưng yêu thương đã nơi đâu!?!

2 thoughts on “Đi về đâu cũng là thế”

  1. Anonymous says:
    1. Anonymous says:

Comments are closed.