Mẹ và Bé Shop Uncategorized Đi nhiều nơi

Đi nhiều nơi

17 Comments

Đi nhiều nơi , biết nhiều chỗ !
Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mình có cảm giác tận cùng của trời đất !
Cảm giác chỉ vươn tay lên là sẽ chạm vào thế giới khác , khi mà xung quyanh chỉ là 1 khoảng không vô định ngút ngàn mây xanh và rừng xanh bạt ngàn.
Nơi mà giao thoa giũa Đất và Trời tưởng chừng không khoảng cách !!!

17 thoughts on “Đi nhiều nơi”

 1. Hai Le Cao says:
  1. Hai Le Cao says:
 2. Hai Le Cao says:
  1. Đoàn Văn Thắng says:
 3. Hai Le Cao says:
 4. Lê Phương Lin says:
  1. Hai Le Cao says:
  1. Hai Le Cao says:
 5. Hai Le Cao says:
  1. Tiên Phan says:
 6. Vy Hoang Anh Quan says:
  1. Hai Le Cao says:
 7. Tuan Thanh Dao says:
  1. Hai Le Cao says:
 8. Khanh Tran says:
 9. Vy Hoang Anh Quan says:

Comments are closed.