Đi làm về

25 Comments

Đi làm về, đường thì đông, chen lấn mà còn bị cán vô chân. Quay lại thì thấy thanh niên ấy đi xe ga, chân mang yeezy 750. Mặt thanh niên lơ lơ như kcg xảy ra, mồm không được một câu xin lỗi. Cảm giác muốn hoán đổi thử xem mình lấy xe cán qua đôi yeezy ấy thanh niên ấy có chảy nước mắt không 🙂 May là đi dép k hở ngón. Không là cũng đi đời mấy ngón chân. Cảm thấy thanh niên ấy sống quá lỗi.

25 thoughts on “Đi làm về”

 1. Vũ Quang Hòa says:
  1. Meo Dưa Leo says:
 2. Nga Chi Thi says:
  1. Meo Dưa Leo says:
 3. Nga Chi Thi says:
 4. Meo Dưa Leo says:
 5. Ha Chau Hoang says:
  1. Meo Dưa Leo says:
 6. Ha Chau Hoang says:
 7. Đỗ Bình says:
  1. Meo Dưa Leo says:
 8. Meo Dưa Leo says:
 9. Đỗ Bình says:
 10. Meo Dưa Leo says:
 11. Nguyễn Văn Phú says:
  1. Meo Dưa Leo says:
 12. Ha Chau Hoang says:
 13. Meo Dưa Leo says:
 14. Nguyễn Hà Giáng My says:
  1. Meo Dưa Leo says:
 15. Minh Quân says:
  1. Meo Dưa Leo says:
 16. Minh Quân says:
 17. Nguyễn Hà Giáng My says:
 18. Meo Dưa Leo says:

Comments are closed.