Mẹ và Bé Shop Uncategorized Đi khai trương quán bạn ấy dzui ơi là dzui mà cũng ngon ơi là ngon ăn tới dẹp quán lun mới chịu dzề

Đi khai trương quán bạn ấy dzui ơi là dzui mà cũng ngon ơi là ngon ăn tới dẹp quán lun mới chịu dzề

5 Comments


1 1 1 1 1  
Đi khai trương quán bạn ấy dzui ơi là dzui mà cũng ngon ơi là ngon ăn tới dẹp quán lun mới chịu dzề…Chúc quán luôn đông khách và thêm nhiều chi nhánh nữa nha…Mời bạn nào thik bò thì ghé ủng ho quán BÒ 9 SỐT của bạn Trang Tran nhoa…
P/s: mượn stt của nhỏ áo vàng

5 thoughts on “Đi khai trương quán bạn ấy dzui ơi là dzui mà cũng ngon ơi là ngon ăn tới dẹp quán lun mới chịu dzề”

  1. Anonymous says:
    1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
  3. Anonymous says:
  4. Anonymous says:

Comments are closed.