Mẹ và Bé Shop Uncategorized Đêm cuối ở Mel rồi nè

Đêm cuối ở Mel rồi nè

13 Comments


1 1  
Đêm cuối ở Mel rồi nè… mai về Với mọi người rồi. Sẽ nhớ cái không khí lạnh này lắm đây . Đang 9 độ đó má ơi. Đứng chụp hình vậy thôi chứ tay chân tê cứng rồi nè

13 thoughts on “Đêm cuối ở Mel rồi nè”

 1. Anonymous says:
 2. Anonymous says:
 3. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
 4. Anonymous says:
 5. Anonymous says:
 6. Anonymous says:
 7. Anonymous says:
 8. Anonymous says:
 9. Anonymous says:
 10. Anonymous says:
  1. Anonymous says:
 11. Anonymous says:

Comments are closed.