Mẹ và Bé Shop Uncategorized Để đạt được thành công đâu nhất thiết phải câu lệ tiểu tiết

Để đạt được thành công đâu nhất thiết phải câu lệ tiểu tiết

0 Comment

Để đạt được thành công đâu nhất thiết phải câu lệ tiểu tiết? Sống thật tâm mình thì c/s chắc gì đã tốt, đã hay hơn? nếu ko muốn nói là luôn thua thiệt. Thế nên dùng 1 chút thủ đoạn để đi đường tắt cũng đâu có sao? Quan trọng là mục tiêu mà ta đang hướng đến.