Mẹ và Bé Shop Uncategorized Đây là một trong những bài theo nội dung và chủ đề bắt buộc cho cả lớp thực tập

Đây là một trong những bài theo nội dung và chủ đề bắt buộc cho cả lớp thực tập

0 Comments


1 1 1 1 1  
Đây là một trong những bài theo nội dung và chủ đề bắt buộc cho cả lớp thực tập, hôm nay nhóm 4 bạn Trương Văn Chung – Lê Nhã Băng – Lee Nghia – Tuyền Nguyễn đã thực hiện và báo cáo trước lớp. Cả 4 bạn đã làm tròn vai diễn của mình và ít nhiều cũng gây được cảm xúc tốt cho nhân vật và cho cả người xem. Chúc mừng các bạn.
Thầy Vũ Minh
Saigon 27.05.17

1 thought on “Đây là một trong những bài theo nội dung và chủ đề bắt buộc cho cả lớp thực tập”

  1. Võ Khanh says:

Comments are closed.