Mẹ và Bé Shop Uncategorized Cười sặc luôn

Cười sặc luôn

0 Comments


1  
Cười sặc luôn
Mấy con sư tử đá nó chửi: ” loại thợ nào tạc ra nó đúng là tán tận lương tâm”

1 thought on “Cười sặc luôn”

  1. Anonymous says:

Comments are closed.