Mẹ và Bé Shop Uncategorized Cuộc đời đâu có ai biết được ngày mai sẽ ra sao nhưng mẹ tin trên mỗi bước con đi mẹ sẽ dõi theo ở mọi nẻo đường

Cuộc đời đâu có ai biết được ngày mai sẽ ra sao nhưng mẹ tin trên mỗi bước con đi mẹ sẽ dõi theo ở mọi nẻo đường

8 Comments

Cuộc đời đâu có ai biết được ngày mai sẽ ra sao nhưng mẹ tin trên mỗi bước con đi mẹ sẽ dõi theo ở mọi nẻo đường. Dù đoạn đường con đi có khó khăn, hãy vững tin đã có mẹ bên cạnh. Nắm tay mẹ thật chặt con nhé, rồi khó khăn gì cũng vượt qua.

8 thoughts on “Cuộc đời đâu có ai biết được ngày mai sẽ ra sao nhưng mẹ tin trên mỗi bước con đi mẹ sẽ dõi theo ở mọi nẻo đường”

  1. Trần Bảo Kim says:
    1. Lê Hồng Anh says:
    1. Lê Hồng Anh says:
    1. Lê Hồng Anh says:
  2. Hanh Thi Tran says:
    1. Lê Hồng Anh says:

Comments are closed.