Mẹ và Bé Shop Uncategorized Cứ tưởng lá cải chỉ có ở “Tôi viết” của Thanh Niên

Cứ tưởng lá cải chỉ có ở “Tôi viết” của Thanh Niên

12 Comments

Cứ tưởng lá cải chỉ có ở “Tôi viết” của Thanh Niên, giờ lên mục Văn hóa – Văn nghệ cũng nhặt được chiếc lá rụng rơi banh chành.
Chưa đọc sách, chưa tìm hiểu thông tin gì về phim, được mời đi coi Premiere xong về chèo đò lội ngược dòng cho nổi. Thể loại lấy cảm xúc cá nhân để quy chụp cảm xúc của công chúng mới nên gọi là “thiếu hiểu biết”.
See Translation

12 thoughts on “Cứ tưởng lá cải chỉ có ở “Tôi viết” của Thanh Niên”

  1. Thành Linh Nguyễn says:
  2. Thành Linh Nguyễn says:
  3. Thành Linh Nguyễn says:
    1. Thành Linh Nguyễn says:
  4. Bùi Giang says:
  5. Thành Linh Nguyễn says:
  6. Bùi Giang says:
  7. Thành Linh Nguyễn says:

Comments are closed.