Mẹ và Bé Shop Uncategorized Cứ thế quay quắt như khờ dại

Cứ thế quay quắt như khờ dại

0 Comments

Cứ thế quay quắt như khờ dại, anh tự hỏi ta sẽ ra sao ngày sau? Cứ thế lay lắt tháng ngày còn lại, như thể anh đã yêu em bằng tất cả hơi thở sau cuối…! Cứ thế yêu thương như chật hẹp…để bàn tay anh chẳng giữ nỗi tay em…!!!

1 thought on “Cứ thế quay quắt như khờ dại”

  1. Anonymous says:

Comments are closed.