Mẹ và Bé Shop Uncategorized Có bao giờ bạn tự hỏi mình

Có bao giờ bạn tự hỏi mình

0 Comment

Có bao giờ bạn tự hỏi mình! Bạn đã hết lòng với việc kiếm tiền của bạn chưa?? Hay bạn phải trông chờ những xung quanh để bạn có lợi nhuận!! Trên đời này k có gì là biếu k cả…. Ơn trên cho bạn những gì thì cũng phải đánh đổi điều gì đó ở nơi bạn (nói chuyện hơi tâm linh). Còn về Thực Tế những gì bạn có dc ngày hôm nay cũng là những công sức và sự cố gắng của bạn mới đạt dc!!! Vì vậy thay vì mình mong đợi ai đó thì hãy tận dụng hết lực mình có đi ạ…. !!!