Mẹ và Bé Shop Uncategorized Chút lặng yên trong một chiều Minnesota lộng gió

Chút lặng yên trong một chiều Minnesota lộng gió

5 Comments

Chút lặng yên trong một chiều Minnesota lộng gió…
“Vui lên đi em! Hát câu ca xưa
Người ơi… người ở…
Trong đêm phiêu diêu, mắt em long lanh
Tình ơi… tình ở… tình về… ”
-Người Ở Người Về – Lê Minh Sơn

5 thoughts on “Chút lặng yên trong một chiều Minnesota lộng gió”

  1. Lê Chánh Hoài says:
    1. Pham Hoai Nam says:
  2. Lê Chánh Hoài says:
  3. Tatevik Tananian says:
    1. Pham Hoai Nam says:

Comments are closed.