Mẹ và Bé Shop Uncategorized Chợt thấy tấm ảnh cũ mà Ba Mẹ chụp ở Bến Bạch Đằng

Chợt thấy tấm ảnh cũ mà Ba Mẹ chụp ở Bến Bạch Đằng

6 Comments

Chợt thấy tấm ảnh cũ mà Ba Mẹ chụp ở Bến Bạch Đằng. Liền nhắn tin cho Ba, rủ Ba Mẹ ra đó ăn tối và chụp lại 1 tấm y như thế xem có gì thay đổi sau ngần ấy năm.
Ba nói “Tóc bạc rồi, cũng ít dần đi, nhưng không sao, bù lại tụi con đã lớn lên”

6 thoughts on “Chợt thấy tấm ảnh cũ mà Ba Mẹ chụp ở Bến Bạch Đằng”

  1. Anonymous says:
    1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
    1. Anonymous says:
  3. Anonymous says:
    1. Anonymous says:

Comments are closed.