Mẹ và Bé Shop Uncategorized CHIỀU THỨ 39 (Ngón Trần 1)

CHIỀU THỨ 39 (Ngón Trần 1)

0 Comment

CHIỀU THỨ 39 (Ngón Trần 1)
Tác gỉa: Nguyễn Phúc Lộc Thành
Một chiều,
khóc một bàn chân
đã thôi bấm những ngón trần xuống quê
Một chiều.
Con bấc lại về
Gót mòn.
Mẹ nứt.
Tái tê.
Ruộng nghèo.
Một chiều.
Nước mắt thùa thêu
Dệt bước mẹ
hoá đồng chiều
hoa vân
Rưng rưng.
Mươi ngón thiên thần
mẹ tôi
bấm xuống
tảo tần
nâu thâm
Chiều nay
mạ đã lên mầm
Bầu ngực mẹ
lúa
đã ăm ắp đồng
Cơn phùn
như vạt xô trong
Liệm tôi
cùng ngón chân đòng đòng khô
Con về.
Sau những dại khờ
Người đâu-
Chỉ thấy
ngắt ngơ
mộ phần…
Mẹ ơi.
Mười ngón phù vân
Chiều nay
bấm xuống
đồng lần
dương gian…
HN- Hong Kong 24/08/2017
Tác gỉa: Nguyễn Phúc Lộc Thành