Mẹ và Bé Shop Uncategorized Cần 4 bạn đi làm từ t2

Cần 4 bạn đi làm từ t2

11 Comments

Cần 4 bạn đi làm từ t2-t6 tuần sau
Ca sáng – chiều để nhập liệu 120k/ 1 ca/ 4h
Mang mỗi người đến nhá
Công việc: đánh máy + nhập hình ảnh + Ctr C+ ctr V
Inbox để được chọn
Cơ hội làm việc lâu dài với các chuyên gia và Có hệ thống thu nhập thụ động

11 thoughts on “Cần 4 bạn đi làm từ t2”

 1. Nguyễn Hồng Hương says:
  1. Phạm Phượng says:
 2. Nguyễn Hồng Hương says:
  1. Phạm Phượng says:
 3. Nguyễn Hồng Hương says:
 4. Phạm Phượng says:
 5. Nguyễn Hồng Hương says:
  1. Phạm Phượng says:
 6. Phạm Phượng says:
 7. Nguyễn Hồng Hương says:

Comments are closed.