Mẹ và Bé Shop Uncategorized Cẩm Ly nghẹn nghào

Cẩm Ly nghẹn nghào

2 Comments

Cẩm Ly nghẹn nghào, Thu Trang nổi da gà, Đoan Trang nhận thua khi cô bé 10 tuổi hát “Mẹ tôi”

2 thoughts on “Cẩm Ly nghẹn nghào”

  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:

Comments are closed.