Mẹ và Bé Shop Uncategorized Cái nắng hè oi bức đổ mồ hôi

Cái nắng hè oi bức đổ mồ hôi

18 Comments


1  
Cái nắng hè oi bức đổ mồ hôi
Gió mây trôi hững hờ bằng lăng tím
Hạ lại về giục lòng ta tìm kiếm
Anh giấu gì đằng sau đáy mắt nâu?

18 thoughts on “Cái nắng hè oi bức đổ mồ hôi”

Comments are closed.