Café Du Monde

3 Comments

Café Du Monde, 1 nơi ko thể ko đến ở New Orleans. Mới sáng sớm đã đông đen, ai muốn to-go thì đứng xếp hàng (hơi bị dài à)
Ở đây có nhiều bồi bàn là dân Việt, nói chuyện rất rõ tiếng.
Many thanks to Trang O’Reilly 🙂
See Translation

3 thoughts on “Café Du Monde”

  1. Trang O'Reilly says:
    1. Le Tuan Khai says:
  2. Trang O'Reilly says:

Comments are closed.