Mẹ và Bé Shop Uncategorized Cách để giải quyết khó khăn là lao vào chiến đấu trực diện

Cách để giải quyết khó khăn là lao vào chiến đấu trực diện

20 Comments

Cách để giải quyết khó khăn là lao vào chiến đấu trực diện. Nếu không chiến đấu làm sao biết mình bại hay thắng? Ta cũng chỉ có 1 cuộc đời để sống, hãy sống sao cho đáng trân trọng, sống đàng hoàng, sống có ý nghĩa, mạnh mẽ sống.
LeeNam những ghi chép lăng nhăng

20 thoughts on “Cách để giải quyết khó khăn là lao vào chiến đấu trực diện”

 1. Vũ Tiến Đạt says:
 2. Huyền Ngọc Lường says:
 3. Vũ Tiến Đạt says:
 4. Phạm Ngọc Sơn says:
 5. Minh Đức says:
 6. Phạm Văn Quang says:
 7. Phạm Văn Quang says:
 8. Dũng Anh Nguyễn says:
 9. Hoang Vuong Hoang says:
 10. Hoang Vuong Hoang says:
 11. Dat Vuong says:
 12. Ngo Minh says:

Comments are closed.