Mẹ và Bé Shop Uncategorized Bít là đi r sẽ trở về

Bít là đi r sẽ trở về

0 Comments

Bít là đi r sẽ trở về!!!
Mà sao vẫn thấy trong lòng trống vắng quá.
Từ cái hồi nó chỉ bít có ti ti,nay cũng đc bội phần.
Rồi từ cái thời t thương nó nhất,cho đến 2 mùa trải qua,Nó lúc nào cũng có vị trí trong lòng tôi.
Thế đấy,tạm chia tay vậy.
Đợi ngày nó huy hoàng trở về chứ bít làm sao bây giờ!
Mau mau về nghe chưa thằng mập!!!

1 thought on “Bít là đi r sẽ trở về”

Comments are closed.