Mẹ và Bé Shop Uncategorized Bao nhiêu chuyên gia

Bao nhiêu chuyên gia

30 Comments

Bao nhiêu chuyên gia-hàng hóa-công nghệ hi-end hàng đầu cũng chỉ để phục vụ 1 người đàn bà quyền lực tại Vietnam Hi-end Show 😉
PS: Mr Raveen Bawa từ dCS đã tới Hà Nội sớm để set-up hệ thống mới nhất của dCS, sẽ chơi tại show. Nhìn tay ảnh nhanh vậy nhưng còn lâu mới theo kịp ngôn từ. Đúng là huyền thoại! 🙂

30 thoughts on “Bao nhiêu chuyên gia”

  1. Vi Mạnh Dũng says:
  2. Vi Mạnh Dũng says:
  3. Phạm tuấn minh Thọ says:
  4. Phạm tuấn minh Thọ says:
  5. Chung Nguyen says:
  6. Anh Vũ Trần says:
  7. Chung Nguyen says:
  8. Tommy Nguyen says:
  9. Tommy Nguyen says:

Comments are closed.